Produksjonsprosessen

Å produsere mat til hund innbefatter de samme strenge krav til kvalitets-kontroll, renslighet og hygiene som for produksjon av mat til deg og meg. Takk for at det er slik. Vi stiller svært strenge krav til oss selv i hele produksjons-prosessen fra råvaretilgang til produktene våre er ute i butikkene. Vom og Hundemat har et godt samarbeid med fagpersoner ved NMBU som har utført flere studier på den hygieniske og den ernæringsmessige kvaliteten. I tillegg til våre egne tester og analyser får vi besøk av mattilsynet som kontrollerer at alt går riktig for seg. De er velkommen når som helst.

VOM og hundemat logo

Råvarene

Alle råvarene kommer fra Norge. Slik har det alltid vært og slik skal det alltid bli. Vi har hatt et nært og godt samarbeid med mange norske slakterier både til lands og til havs. Vi stiller strenge krav til våre leverandører og sammen har vi utviklet svært gode rutiner for å sikre vår høye kvalitet på råvarene vi benytter.

Transport til Trøgstad

Råvarene fryses på slakteriet og blir fraktet direkte til vårt produksjons-anlegg i Trøgstad. Kylling og laks blir i tillegg hentet dagsfersk fra lokale anlegg. Råvarene blir kjørt rett inn på vårt fryselager som holder -20°C.

Produksjonen

De frosne råvarene går fra fryselager direkte til de ulike produksjonslinjene. Råvarene blir tint og prøver tas for å sikre riktig kvalitet. Deretter veies råvarene for å sikre likt blandingsforhold og smak.

Oppskriftene vi benytter sikrer hundens behov for næringsstoffer. Det er lagt vekt på at energifordelingen mellom protein og fett skal være riktig og at behovet for mineraler- og vitaminer er dekket.

Under produksjonen blir råvarer og de ferdige produktene nøye overvåket av kvalifisert personell. Alle batcher blir registrert og prøver blir tatt for å sikre sporbarhet.  I tillegg sendes blandinger rutinemessig til analyse for kjemisk innhold og bakterier.

Lagring

Det ferdige produktet pakkes og går direkte fra produksjonslinjen til utgående fryselager. Total produksjonstid fra frosne råvarer til ferdig produkt er ca 30 min.

Utkjøring

Vom og Hundemat sine sjåfører er ansatte som har lang og god erfaring, både på veien og med hundehold. Vi har faste ukentlige ruter der sjåførene sørger for utkjøring til forhandlere på østlands-området. Transport til forhandlere i resten av landet besørges av eksterne transportører ved hjelp av frysebiler.

Dette gjør vi for at du som forbruker skal være trygg på at VOM serien til enhver tid holder den beste kvaliteten.

Se videoen om vår produksjonsprosess!

Har du spørsmål om vår produksjonsprosess?

Ta kontakt med oss.