TEAM VOM satt sterkt preg på årets Femundløp

Team VOM's to-og firebeinte utøvere har til de grader satt spor på årets…